Pomiary elektryczne

 

  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – impedancja pętli zwarcia – do 20 punktów pomiarowych: 5 zł za punkt, ponad 20 punktów: 4,00 zł za punkt
  • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 1 fazowych – do 20 obwodów: 5 zł za obwód, powyżej 20 obwodów: 4 zł za obwód
  • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 3 fazowych – do 20 obwodów: 7 zł za obwód, powyżej 20 obwodów: 5 zł za obwód
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych – 3 zł za obwód
  • badania elektronarzędzi ręcznych – 10 zł za urządzenie
  • badania wyłączników RCD (różnicowo-prądowych), wszystkie typy – 20 zł za badanie
  • pomiar rezystancji uziemień – 30 zł za pomiar
  • strona protokołu końcowego – 1 zł
  • oględziny instalacji elektrycznej – 3 zł za obwód
Podane ceny są cenami orientacyjnymi netto a prezentowane wszystkie cenniki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po kontakcie z państwem i wspólnych negocjacjach, ustalamy wspólnie ostateczną cenę usługi. W przypadku podpisania długoterminowej współpracy lub realizowania dużych zleceń udzielamy konkretnych upustów cenowych.