Pomiary termowizyjne

  • badanie termowizyjne mieszkania  150 zł – 300 zł
  • badanie termowizyjne domu   250 zł  – 400 zł
  • cena badania termowizyjnego bloków mieszkalnych, hal, zakładów pracy ustalana indywidualnie
  • przegląd kamerą termowizyjną  instalacji elektrycznych systemów ogrzewania, oraz maszyn i urządzeń od 150 zł
  • wykonanie Raportu z prac w zależności od stopnia złożenia oraz ilości stron płatne dodatkowo 120 zł – 300 zł

Do  każdego przeprowadzonego pomiaru otrzymują państwo bezpłatnie w formie elektronicznej  wszystkie termogramy wykonane kamerą termowizyjną  w czasie trwania badania .

Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto. Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Większość cen jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków.