Pomiary wilgotności

Firma nasza zajmuje się między innymi pomiarami wilgotności: pomieszczeń, materiałów budowlanych, ścian, przegród, stolarki drewnianej. Metoda wykorzystywana do pomiarów jest bezinwazyjna i nie powoduje uszkodzeń powierzchni elementów mierzonych. Zawartość wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych jest często przez...

Zobacz więcej

Świadectwa energetyczne

Mają  one na celu określenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodzenia a dla budynków użyteczności publicznej także...

Zobacz więcej

Termowizja

Termowizyjna technika pomiaru rozkładu temperatury daje  możliwości w zakresie oceny strat ciepła  różnych obiektów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania izolacji cieplnej oraz lokalizacji ewentualnych defektów, błędów  wykonawczych lub uszkodzeń ścian budynków.   Technika ta jest przydatna...

Zobacz więcej

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe w bardzo szerokim zakresie.Posiadamy profesjonalną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji firmy SONEL.Świadczymy pomoc techniczną i udzielamy gwarancji na nasze usługi.   Wykonujemy: Pomiary ochrony...

Zobacz więcej