Pomiary wilgotności

Pomiary wilgotności

Firma nasza zajmuje się między innymi pomiarami wilgotności: pomieszczeń, materiałów budowlanych, ścian, przegród, stolarki drewnianej. Metoda wykorzystywana do pomiarów jest bezinwazyjna i nie powoduje uszkodzeń powierzchni elementów mierzonych. Zawartość wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych jest często przez użytkowników bagatelizowana. Zbyt duża zawartość wody w powietrzu powoduje powstawanie grzybów i wykwitów co powoduje degradację ścian ,stropów czy fundamentów. Zbyt niska zawartość wilgoci powoduje rozsychanie stolarki okiennej, drzwiowej, a dla mieszkańców może być przyczyną powstawania stanów chorobowych górnych dróg oddechowych. Dlatego ważną rzeczą jest kontrolowanie zawartości wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych.

RH 10-20%

Powietrze uważa się za suche lecz niezbyt przyjemne, gdyż wysusza skórę i błonę śluzową

RH 40-50%

Uznawana jest za normatywną i przyjazną dla ludzi i otoczenia

RH > 60%

Odczuwa się specyficzny odór, rozmnażają się bakterie, powstaje korozja metali i zbrylają się materiały sypkie, powstają zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych

RH 70%

Powoduje rozwój pleśni i grzybów w materiałach higroskopijnych będących często przyczyna licznych schorzeń i powikłań

RH 80-90%

Powoduje powstawanie procesów gnilnych