Pomiary termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Kamera termowizyjna doskonałe narzędzie w szukaniu awarii w instalacjach elektrycznych